Aktualności i projekty

Wędrownik po Księstwie Świdnicko-Jaworskim

Fundacja Symbioza dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego realizuje w 2021 roku zadanie pod nazwą: „Wędrownik po Księstwie Świdnicko-Jaworskim. Niezwykle miejsca i propozycje wycieczek dla miłośników historii, tajemnic, osobliwości i dobrego smaku”
Czas realizacji: 13-08-2021 - 31.12.2021
Cel: napisanie 30 autorskich tekstów prezentujących niezwykle miejsca i propozycje wycieczek dla miłośników historii, tajemnic, osobliwości i dobrego smaku promujących terytoria wchodzące w skład historycznych ziem byłego Księstwa Świdnicko-Jaworskiego. 
Wykonanie i wydanie elektroniczne "Wędrownika po Księstwie Świdnicko-Jaworskim", który jest swoistego rodzaju przewodnikiem i kompendium wiedzy o walorach turystycznych tych terenów dla turysty indywidualnego, dla touroperatorów, dla pilotów i przewodników, a także dla miejscowej ludności, która dzięki temu pozna lepiej tereny, na których mieszka. 
Koszt realizacji zadania:10300 zł
Kwota dofinansowania z Województwa Dolnośląskiego: 7000 zł.