Cele fundacji Symbioza

W fundacji „Symbioza” działamy na rzecz wszechstronnego rozwoju regionów i ich społeczności, szczególny nacisk kładąc obecnie na Dolny Śląsk w tym Aglomerację Wałbrzyską - obszar, który jest nam  najbardziej bliski. Prowadzimy badania, edukujemy, wzmacniamy społeczne więzi, tworzymy programy i realizujemy projekty, które dedykowane są: dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym - aktywnym i nieaktywnym zawodowo, seniorom, osobom chorym, niepełnosprawnym, wykluczonym, zagrożonym wykluczeniem oraz podmiotom takim jak firmy, szkoły, instytucje czy organizacje non profit. Pomagamy kształtować tożsamość regionalną, kulturalną, narodową, europejską, wyrównywać szanse, ułatwiać start w życiu, rozwijać talenty, budować postawy przedsiębiorcze i integrować środowiska wokół ważnych zadań. >>

 

Wspomóż fundację w działaniach!

Zbieramy fundusze na realizację naszych programów obejmujących edukację regionalną, turystyczną, ekologiczną, psychologiczne wsparcie dzieci, młodzieży i seniorów. Przekazaną nam darowiznę możesz odliczyć od swojego podatku. 

Przekaż darowiznę

Kolejny etap warsztatowo-szkoleniowy naszego autorskiego projektu "Akademia Gościnności", który rozpoczęliśmy i z powodzeniem i zainteresowaniem lokalnych społeczności kontynuujemy od 2021 r.  dobiegł końca.  Cykl szkoleń, obejmujący przedsiębiorców i organizacje pozarządowe z ziemi kłodzkiej i świdnickiej, przyniósł obfite owoce edukacyjne. W ramach projektu 25 uczestników uczestniczyło w intensywnych szkoleniach prowadzonych przez prezes Fundacji Sylwię Osojcę - Kozłowską, eksperta z obszaru turystyki i marketingi. Uczestnicy zyskali praktyczną wiedzę dotyczącą m.in. budowy marki turystycznej, promocji marki turystycznej, promocji destynacji turystycznej, tworzenia sieci współpracy, wytwórstwa lokalnych pamiątek, tworzenia lokalnych produktów turystycznych. 
Uczestnicy zdobyli nie tylko teoretyczną wiedzę, ale również praktyczne umiejętności, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju turystyki lokalnej. Szkolenia skupiły się na praktycznych narzędziach budowy i promocji marek turystycznych, a także umiejętnościach niezbędnych do skutecznego tworzenia i utrzymywania sieci współpracy - co stanowi poważny problem w Polsce i dysharmonizuje wiele działań. 
Warsztaty kulinarne ukierunkowane na historię były okazją do odkrywania lokalnych smaków i tradycji kulinarnej, podczas gdy wytwórstwo lokalnych pamiątek pozwoliło uczestnikom zgłębić tajniki rzemiosła i dziedzictwa kulturowego regionu.
Dzięki "Akademii Gościnności", uczestnicy zyskali nie tylko nową wiedzę, ale także inspirację do działań na rzecz rozwoju turystyki lokalnej.

Fundacja Symbioza dziękuje wszystkim zaangażowanym oraz partnerom projektu za wspólną podróż ku pełniejszemu wykorzystaniu potencjału naszych pięknych terenów.

I zaprasza kolejne społeczności do udziału w Akademii Gościnności.