News & Events

W wyniku awarii serwera, która nastąpiła w sierpniu br. cały czas odtwarzamy dane i informacje o prowadzonych działaniach, które umieszczaliśmy na stronie www i które nam przepadły.
Na bieżącej starej odtworzonej częściowo stronie opublikowaliśmy jedynie podstawowe fakty z dawnych materiałów (bo jak wielu z naszych partnerów wie - mocno wyspecjalizowaliśmy się w kilku kierunkach i usilnie nimi podążamy mając na względzie rozwój lokalnych wspólnot i rozwój regionalny) oraz bieżące projekty, które realizowane są z dotacji publicznych. Wszystkie nasze dotychczasowe działania, które realizujemy od 2014 roku na Dolnym Śląsku i w Polsce, a także akcje zostaną opisane od nowa. Ale... opublikujemy je już na nowej stronie, nad którą przy tej okazji pracujemy.

Na nowej stronie, która będzie dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami - gdyż w ostatnich latach także mocno zaangażowaliśmy się w działania na rzecz tej grupy osób i integracji jej z pełnosprawną częścią społeczeństwa.  Nowa odsłona naszej fundacyjnej strony pod tym samym adresem - już niebawem.

Zarząd i Zespół Fundacji Symbioza

Podczas Kongresu Turystyki Społecznej żywota dokończył nasz wysłużony sprzęt fotograficzny, który został podarowany fundacji Symbioza w 2014 roku. Mając zadania w toku związane z dokumentacją i inwentaryzacją miejsc,  promocją obszarów, a także warsztatami, jakie prowadzimy i planami na przyszłość zwracamy się do darczyńców i sponsorów o wsparcie Fundacji w zakupie nowego sprzętu. Umożliwi on nam dalszy rozwój fundacji, dokończenie realizowanych zadań publicznych, a także rozpoczęcie kolejnych działań, dzięki którym fundacja będzie mogła się rozwijać i zgodnie ze swoją misją służyć społeczeństwu. Może znajdzie się dobra duszyczka lub sponsor, który zechce pomóc nam pozyskać nowy, dobrej jakości sprzęt do naszych działań?

Fundacja Symbioza dzięki wsparciu finansowemu Województwa Dolnośląskiego  realizuje w 2021 roku projekt „Akademia Wspomnień. Twoja historia ma znaczenie”. „Akademia Wspomnień” to kreatywna, międzypokoleniowa przestrzeń, w której stymulujemy pamięć osób w wieku senioralnym, przywołujemy wspomnienia i w kreatywny sposób zapisujemy je dla potomnych. To przestrzeń, dzięki której senior poczuje się znów potrzebny i ważny. Przestrzeń, w której nabywając nowe umiejętności bądź je doskonaląc będzie mógł podzielić się ważnymi przeżyciami ze swoimi rówieśnikami, a także z własnymi dziećmi, wnukami, młodszym pokoleniem, z którym nić porozumienia nie bywa zbyt łatwa.

Fundacja Symbioza dzięki wsparciu finansowemu Województwa Dolnośląskiego  realizuje w 2021 roku projekt „Akademia Wspomnień. Twoja historia ma znaczenie”. „Akademia Wspomnień” to kreatywna, międzypokoleniowa przestrzeń, w której stymulujemy pamięć osób w wieku senioralnym, przywołujemy wspomnienia i w kreatywny sposób zapisujemy je dla potomnych. To przestrzeń, dzięki której senior poczuje się znów potrzebny i ważny. Przestrzeń, w której nabywając nowe umiejętności bądź je doskonaląc będzie mógł podzielić się ważnymi przeżyciami ze swoimi rówieśnikami, a także z własnymi dziećmi, wnukami, młodszym pokoleniem, z którym nić porozumienia nie bywa zbyt łatwa.

Fundacja Symbioza dzięki wsparciu finansowemu FIO2021 realizuje w 2021 roku projekt „Akademia Gościnności”.

Celem zadania jest zwiększenie aktywności społecznej na rzecz idei gościnności jako źródła rozwoju lokalnego ukierunkowanego na turystykę i tworzenie trwałych więzi współpracy wspólnot lokalnych. Jego realizacja będzie następowała stopniowo, a przyczyni się do niej „Akademia Gościnności”, kreatywna, innowacyjna międzypokoleniowa przestrzeń, w której seniorzy, dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe pogłębią wiedzę o swoim miejscu zamieszkania, jego okolicy i regionie, a także poprawią kompetencje społeczne, dzięki którym będą mogli brać udział w jego rozwoju i sami ten rozwój swoją aktywnością i pomysłowością stymulować. Adresatami zadania są mieszkańcy południowej części Dolnego Śląska zamieszkujący historyczne ziemie dawnego Księstwa Świdnicko-Jaworskiego, w szczególności powiatów: świdnickiego i dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego, na obszarze których w okresie od 01.09.2021 do 31.12.2021 będą prowadzone działania projektowe z obszaru: edukacji regionalnej, edukacji turystycznej, edukacji kulturalnej i dziedzictwa, krajoznawstwa czy przedsiębiorczości.