Fundacja Symbioza

Gdy spojrzeć na glob, to przypomina on patchwork posklejany z państw, a te składają się z jeszcze drobniejszych puzzli: społeczności, miast, miasteczek, wsi, regionów. Region to, według nas, punkt wyjścia dla rozwoju człowieka. To jego „pierwsze”, bardzo ważne w życiu miejsce. Miejsce, z którym się utożsamia i co do którego czuje sentyment przez całe swoje życie.  Fundację Symbioza powołaliśmy po to, by utrwalać i wzmacniać te więzi, a także by rozwijać regiony z pomocą i potencjałem ich mieszkańców.
 
Mamy świadomość, że tożsamość, która nas identyfikuje, wynika z miejsca, gdzie żyjemy, ale też z naszej świadomości, dlatego akcentujemy w naszych działaniach edukację i upowszechnianie dobrych praktyk.
 
Wierzymy, że ludzie czujący więź ze swoim regionem, są jego ogromną szansą i siłą, dlatego w swych działaniach stawiamy na integrację człowieka z regionem, na pomoc w kształtowaniu jego świadomości i pobudzaniu go do działań prorozwojowych.