Turystyka - pomagamy ją rozwijać

 
Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas wieloletniej działalności w turystyce, marketingu, mediach, samorządzie terytorialnym i branży eventowej, wiemy co jest potrzebne do skutecznej promocji firmy, usługi, produktu turystycznego, atrakcji turystycznej, mniejszego i większego regionu. Dlatego ofertujemy innym organizacjom i podmiotom pomoc we wszelkich działaniach w tym zakresie. Realizujemy wiele różnorodnych działań, o części z nich, wspominamy poniżej.

EVENTY, KONFERENCJE, SZKOLENIA
Mnogość konferencji turystycznych, które w ostatnich czasach odbywały się w Polsce, sprawia, że coraz baczniej należy zwracać uwagę na ich jakość oraz poziom. Wartością dodaną dla uczestnika ma być nowa wiedza, którą na niej pozyska oraz cenne kontakty. Jako organizatorzy takich wydarzeń zawsze byliśmy chwaleni i doceniani przez branżę. Dlatego nadal polecamy się z naszym know-how, wsparciem merytorycznym i energetycznym powerem do pracy przy Państwa wydarzeniach specjalnych jak i zapraszamy do uczestnictwa w tych organizowanych przez nas, o których za chwilę już usłyszycie. Organizujemy i prowadzimy także szkolenia i warsztaty - zarówno stacjonarne jak i zdalne dotyczące zarządzania turystyką w regionie, promocji turystycznej, kreowania produktów turystycznych, tworzenia sieci i klastrów, wytwarzania lokalnych pamiątek, organizacji eventów.  
 
WIZYTY STUDYJNE I PRESS TOURY
Od kilku lat organizujemy wizyty studyjne dla przedstawicieli branży po Polsce i świecie, dostarczając ich uczestnikom nowej wiedzy w zakresie produktów i usług, a także nowych biznesowych kontaktów. Zapewniamy także promocję gminom i regionom realizując dla nich kompleksowo study toury dla dziennikarzy oraz blogerów z Polski i ze świata. Efektem naszych press tourów zawsze są dziesiątki wartościowych publikacji promujących miejsca ważne dla naszych Klientów oraz ich zadowolenie.
 
STRATEGIE, PROJEKTY, KONSULTACJE
Nasz zespół świadczy także usługi w zakresie: kojarzenia partnerów biznesowych, przygotowywania strategii rozwoju, strategii marketingowych, turystycznych, biznesplanów, studiów wykonalności, tworzenia produktów turystycznych i zarządzania nimi. Pomagamy pozyskiwać środki zewnętrzne pisząc skuteczne wnioski projektowe, a także prowadzić projekty na zlecenia naszych Klientów i je rozliczać. Świadczymy usługi doradcze oraz wykonawcze, oferując także rozwiązania kompleksowe – od pomysłu, organizacji, przez realizację do rozliczenia.