Aktualności i projekty

Realizowane projekty

Projekt PROO 5 „Wymiana wysłużonego i popsutego sprzętu fundacji Symbioza służącego realizacji jej celów statutowych”

Nasza fundacja otrzymała dotację z Narodowego Instytut Wolności Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 w Priorytecie 5.
Beneficjent: Fundacja Symbioza
Zadanie:  „Wymiana wysłużonego i popsutego sprzętu fundacji Symbioza służącego realizacji jej celów statutowych”
Działanie: zakup laptopa, zakup zestawu fotograficznego
Program: Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
Priorytet: 5  
Cel: Pomoc doraźna 
Czas realizacji zadania: listopad-grudzień 2021 r.
Kwota dotacji: 10 000 zł
Nr umowy: 287/PROO/5/2021Akademia Gościnności

Fundacja Symbioza dzięki wsparciu finansowemu FIO2021 realizuje w 2021 roku projekt „Akademia Gościnności”.

Celem zadania jest zwiększenie aktywności społecznej na rzecz idei gościnności jako źródła rozwoju lokalnego ukierunkowanego na turystykę i tworzenie trwałych więzi współpracy wspólnot lokalnych. Jego realizacja będzie następowała stopniowo, a przyczyni się do niej „Akademia Gościnności”, kreatywna, innowacyjna międzypokoleniowa przestrzeń, w której seniorzy, dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe pogłębią wiedzę o swoim miejscu zamieszkania, jego okolicy i regionie, a także poprawią kompetencje społeczne, dzięki którym będą mogli brać udział w jego rozwoju i sami ten rozwój swoją aktywnością i pomysłowością stymulować. Adresatami zadania są mieszkańcy południowej części Dolnego Śląska zamieszkujący historyczne ziemie dawnego Księstwa Świdnicko-Jaworskiego, w szczególności powiatów: świdnickiego i dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego, na obszarze których w okresie od 01.09.2021 do 31.12.2021 będą prowadzone działania projektowe z obszaru: edukacji regionalnej, edukacji turystycznej, edukacji kulturalnej i dziedzictwa, krajoznawstwa czy przedsiębiorczości.  

Wędrownik po Księstwie Świdnicko-Jaworskim

Fundacja Symbioza dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego realizuje w 2021 roku zadanie pod nazwą: „Wędrownik po Księstwie Świdnicko-Jaworskim. Niezwykle miejsca i propozycje wycieczek dla miłośników historii, tajemnic, osobliwości i dobrego smaku”
Czas realizacji: 13-08-2021 - 31.12.2021
Cel: napisanie 30 autorskich tekstów prezentujących niezwykle miejsca i propozycje wycieczek dla miłośników historii, tajemnic, osobliwości i dobrego smaku promujących terytoria wchodzące w skład historycznych ziem byłego Księstwa Świdnicko-Jaworskiego. 
Wykonanie i wydanie elektroniczne "Wędrownika po Księstwie Świdnicko-Jaworskim", który jest swoistego rodzaju przewodnikiem i kompendium wiedzy o walorach turystycznych tych terenów dla turysty indywidualnego, dla touroperatorów, dla pilotów i przewodników, a także dla miejscowej ludności, która dzięki temu pozna lepiej tereny, na których mieszka. 
Koszt realizacji zadania:10300 zł
Kwota dofinansowania z Województwa Dolnośląskiego: 7000 zł.

"Edukacja dolnośląskich kadr podczas Kongresu Turystyki Społecznej, Sudety 2021"

Fundacja Symbioza dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego realizuje w 2021 roku zadanie pod nazwą: "Edukacja dolnośląskich kadr podczas Kongresu Turystyki Społecznej, Sudety 2021"
Czas realizacji: 13-08-2021 - 31.12.2021
Cel: Edukacja kadr dolnośląskiej turystyki na odbywającym się w Jeleniej Górze, dwudniowym  Ogólnopolskim Kongresie Turystyki Społecznej, poprzez ich uczestnictwo w kongresowych debatatach i pogłębienie wiedzy na temat turystyki społecznej przez uczestników kongresu. Drugim celem była również promocja Dolnego Śląska, jako miejsca dobrego dla rozwoju także turystyki społecznej podczas dwudniowego Kongresu.
Koszt realizacji zadania: 35000 zł
Kwota dofinansowania z Województwa Dolnośląskiego: 30000 zł


Spacerownik lubuski po powiatach żarskim i żagańskim.

Fundacja Symbioza dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego realizuje w 2021 roku zadanie pod nazwą: „Spacerownik lubuski po powiatach żarskim i żagańskim. Niezwykle miejsca i propozycje wycieczek dla miłośników historii, tajemnic, osobliwości i dobrego smaku”
Czas realizacji: 06-07-2021 - 31.12.2021
Cel: Napisanie - 30 autorskich tekstów prezentujących niezwykle miejsca i propozycje wycieczek dla miłośników historii, tajemnic, osobliwości i dobrego smaku promujących powiaty żarski i żagański. 
Wykonanie i wydanie elektroniczne "Spacerownika lubuskiego po powiatach żarskim i żagańskim", który będzie swoistego rodzaju przewodnikiem i kompendium wiedzy o walorach turystycznych tych terenów dla turysty indywidualnego, touroperatorów, pilotów i przewodników, a także dla miejscowej ludności. 
Koszt realizacji zadania: 9550 zł
Kwota dofinansowania z Województwa Lubuskiego: 7600 zł.

Projekt: Akademia Wspomnień. Twoja historia ma znaczenie

Fundacja Symbioza dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego realizuje w 2021 roku zadanie pod nazwą: „Akademia Wspomnień. Twoja historia ma znaczenie”.
Czas realizacji: 01-06-2021 - 31.12.2021
Cel: Aktywizacja seniorów i edukacja w zakresie kreatywnego pisania
"Akademia Wspomnień” to kreatywna, międzypokoleniowa przestrzeń, w której stymulujemy pamięć osób w wieku senioralnym, przywołujemy wspomnienia i w kreatywny sposób zapisujemy je dla potomnych. To przestrzeń, dzięki której senior poczuje się znów potrzebny i ważny. Przestrzeń, w której nabywając nowe umiejętności w zakresie kreatywnego pisania bądź je doskonaląc będzie mógł podzielić się ważnymi przeżyciami ze swoimi rówieśnikami, a także z własnymi dziećmi, wnukami, młodszym pokoleniem, z którym nić porozumienia nie bywa zbyt łatwa. 
Koszt realizacji zadania:15000 zł
Kwota dofinansowania z Województwa Dolnośląskiego: 15000 zł