Fundacja Symbioza

Akademia Gościnności

Fundacja Symbioza dzięki wsparciu finansowemu FIO2021 realizuje w 2021 roku projekt „Akademia Gościnności”.

Celem zadania jest zwiększenie aktywności społecznej na rzecz idei gościnności jako źródła rozwoju lokalnego ukierunkowanego na turystykę i tworzenie trwałych więzi współpracy wspólnot lokalnych. Jego realizacja będzie następowała stopniowo, a przyczyni się do niej „Akademia Gościnności”, kreatywna, innowacyjna międzypokoleniowa przestrzeń, w której seniorzy, dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe pogłębią wiedzę o swoim miejscu zamieszkania, jego okolicy i regionie, a także poprawią kompetencje społeczne, dzięki którym będą mogli brać udział w jego rozwoju i sami ten rozwój swoją aktywnością i pomysłowością stymulować. Adresatami zadania są mieszkańcy południowej części Dolnego Śląska zamieszkujący historyczne ziemie dawnego Księstwa Świdnicko-Jaworskiego, w szczególności powiatów: świdnickiego i dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego, na obszarze których w okresie od 01.09.2021 do 31.12.2021 będą prowadzone działania projektowe z obszaru: edukacji regionalnej, edukacji turystycznej, edukacji kulturalnej i dziedzictwa, krajoznawstwa czy przedsiębiorczości.  

Działania te są odpowiedzią na zdiagnozowane w latach 2017-2019 przez Fundację Symbioza potrzeby wspólnot lokalnych wspomnianych powiatów, których członkowie nie posiadają wystarczającej wiedzy i świadomości tego, że sami mogą rozwój lokalny wpływać i go stymulować. Pakiet warsztatów „Akademii Gościnności”, dostosowany poziomem do każdej grupy wiekowej, opracowany został tak, aby wyposażyć w wiedzę dorosłych (którzy z uwagi na to, że w szkołach do jakich uczęszczali nie było dotąd systemowego kształcenia w tym zakresie nie mają odpowiedniej wiedzy w obszarze rozwoju turystycznego i gościnności lokalnej, co przekłada się na brak inicjatyw i aktywności w tej materii),   jak i rozpocząć systematyczną edukację dzieci i młodzieży, która winna poskutkować miłością do swojej lokalnej ojczyzny i zainteresowaniem tym, co się w niej na co dzień dzieje jak i jej dziedzictwem, które jest potężnym kapitałem do wielu rozmaitych działań, w tym turystyki, która po zakończeniu pandemii COVID-19 będzie znów intensywnie się rozwijać.  

Łączny koszt zadania: 50000 zł   Dofinansowanie z FIO: 48009, 68 zł

Zapraszamy na stronę projektu: www.akademiagoscinnosci.pl


-
--------------------------------------------------Osoby zainteresowane rozwojem turystyki w myśl idei gościnności, we współpracy z lokalnymi społecznościami, zapraszamy do uczestnictwa w konferencji "Akademia Gościnności", która odbędzie się 18.11.2021 roku w Zamku Czocha, w Suchej, na Dolnym Śląsku. Organizatorem konferencji jest Fundacja Symbioza. W ramach konferencji zwiedzanie Zamku Czocha, a także prelekcje takie jak m.in. Łańcuch pokoleń. Jak zarządzać rolami społecznymi podczas kształtowania idei gościnności  i budowania produktu lokalnego?, Skuteczna promocja produktu lokalnego na przykładach kampanii  w social media, Dziedzictwo - nasz wyróżnik. O sztuce doceniania tego, co mamy a także sterotypizacji dziedzictwa i dzielenia go na: nasze i obce...

Program do pobrania w pliku pdf.

Działanie "Akademia Gościnności dla edukatorów i lokalnych liderów" to 3 spotkania warsztatowe dla grupy przedstawicieli branży turystycznej ngo, kultury, samorządu terytorialnego, lokalnych liderów, edukatorów pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat idei gościnności i jej roli w turystyce oraz wspólnotach lokalnych.

W ramach warsztatu zaplanowano zajęcia takie m.in. jak:

- Gościnność lokalna i turystyka. Czym są, jaki mamy na nie wpływ i co mogą dać nam, naszej miejscowości i regionowi?

- Łańcuch pokoleń. Jak zarządzać rolami społecznymi podczas kształtowania idei gościnności lokalnej i budowania produktu lokalnego?